ماندن در وضعيت آخر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب وضعيت آخر شامل همه پژوهش‌ها و جستجوهاي سي‌ساله طبابت من به عنوان روانپزشك بوده است. شور و هيجان ناشي از انتشار آن كتاب حاكي از اين واقعيت بوده كه عقايد ابراز شده در آن نه تنها برانگيزاننده، بلكه موثر بوده است. هزاران نامه جالب توجهي كه به من رسيده حاكي از شادي و تاييد و تغيير در رفتار انسان‌هايي است كه كتاب را خوانده‌اند. هنوز هم نامه‌هاي فراواني به دست من مي‌رسد، از زندانيان و كشيشان و استادان و دانشجويان گرفته تا زنان و مردان هشتاد ساله و هجده ساله از ثروتمندان و فقرا گرفته تا دانشمندان و كارگران و بيماران و پزشكان. از هر پنج فرستنده نامه، چهار نفر اطلاعات بيشتري درباره (تحليل رفتار متقابل) و كاربرد آن در حل مشكلات خواسته‌اند. بسياري از مطالب مطرح شده در اين كتاب از همين پرسش‌ها و تقاضاها و همچنين از پيشنهادهاي شركت كنندگان در سمينارهايي سرچشمه گرفته است كه من و همكارانم مسئول اداره آن‌ها بوده‌ايم.اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما