دايره اول (اصول همانندسازي در بازاريابي شبكه‌اي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مردم به حرفه بازاريابي شبكه‌اي نگاه مي‌كنند و سيستمي را مي‌بينند كه در آن افراد با كمك كردن به يكديگر به موفقيت مي‌رسند، جايي كه بالاسري‌ها پولدار كردن زيردستان خود به درآمد مي‌رسند. ديدن اين منظره بسيار زيبا است و همين ويژگي‌ها است كه هر روز مهاجران بسياري را از دنيا كار سنتي به كسب و كار ما جذب مي‌كند. اما براي آن‌كه چنين تاثيري ماندگار بماند، شما بايد بر شيوه كاري تيم خود نظارت دقيق داشته باشيد. و اين نظارت از همان دايره اول و از خود شما شروع مي‌شود... واقعيت اين است كه در بازاريابي شبكه‌اي ابتدا بايد خودتان موفق شويد. شما در هر گامي كه برمي‌داريد يك الگوي رفتاري هستيد و به تيم خود نشان مي‌دهيد كه چگونه به مرحله بعدي موفقيت دست يابند. كافي است روي دايره خودتان تمركز كنيد تا زيردستان شما با كمال ميل رفتارتان را همانندسازي كنند و اين همانند سازي در تمام گروه تكثير شود. روي دايره خود كار كنيد تا ببينيد كه چطور همه دوست دارند مانند شما باشند.

45,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما