مسئله مرگ و زندگي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

وقتي از شرايطم نااميد مي شوم، سعي مي كنم تمام چيزهايي را كه بايد بابت آن ها شكرگزار باشم به خودم يادآوري كنم. هنوز مي توانم صحبت كنم، بخوانم و به ايميل هايم پاسخ بدهم. اطرافم پر از آدم هاي دوست داشتني در يك خانه ي راحت و جذاب است. مريلين عاشق زيبايي بود نه يك زيبايي معمولي و ساده بلكه زيبايي زندگي خوبي و انسانيت را دوست داشت. او خودش خوب بود در كارش خوبي ها را جستجو مي كرد و با كل دنيا سهيم مي شد؛ در نوشته هايش، با فرزندانش در هر لحظه از زندگي.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما