تكنيك‌هاي نوين طرح‌واره‌درماني (پيشرفت‌ها و نوآوري‌ها در كار باليني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شامل نكات مهمي درباره مدل طرحواره است و درك خوانندگان را درباره اين مدل افزايش مي‌دهد. در ميان كتاب‌هاي روزافزوني كه در مورد طرحواره‌درماني منتشر مي‌شود، اين كتاب در نوع خودش يكي از ارزشمندترين كتاب‌هاست و بايد آن را در زمره كتاب‌هاي جامع طرحواره‌درماني گنجاند.

180,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما