نظريه‌هاي شخصيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب نظريه‌هاي شخصيت، مشكلات فعلي روانشناسان شخصيت را مطرح مي‌كند و برخي از مسائل تحقيقاتي و نظري مهم و ايده‌هاي نظريه‌ها و تحقيقات شخصيتي معاصر را به بحث مي‌گذارد. محتواي كتاب به گونه‌اي است كه براي دانشجويان مقطع كارشناسي هم كه چندان با روانشناسي شخصيت آشنا نيستند، قابل فهم باشد. در اين ويراست، آخرين تحقيقات حامي اين نظريه‌ها توضيح داده شده است. مثال‌هاي زيادي نيز از زندگي روزمره آورده و موضوعات عجيبي پيش كشيده شده كه نظر دانشجويان سنتي و غيرسنتي را جلب مي‌كنند. هر نظريه با مرور مفاهيم اصلي و اصول آن شروع شده، به اين ترتيب مقايسه نظريه‌ها آسان خواهد بود.اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما