نظريه‌هاي روابط ابژه (پلي به سوي روانشناسي خود)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب نظريه‌هاي روابط اُبژه: پلي به‌سوي روان‌شناسي خود به نقش مهم نظريه‌پردازان انگليسي و آمريكايي در تكامل نظريه‌هاي روابط اُبژه مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه اين نظريه‌ها تا چه اندازه در شكل‌گيري و تكامل نظريه«روانشناسي خود» تأثير داشته‌اند. اين كتاب از آن رومنحصربه‌فرد است كه با روانكاوي فرويدي آغاز مي‌شود و چندين دوره رشدي را به خواننده نشان مي‌دهد و در نهايت به نحوه شكل‌گيري نظريه روابط اُبژه و روان‌شناسي خود مي‌پردازد. هيچكس به‌اندازۀ بكال و نيومن نمي‌توانست ديدگاه‌هايي را كه تفاوت اندكي باهم دارند، اين‌گونه از يكديگر افتراق دهند و آن‌ها را با هم ادغام كنند و نويسندگان نظريه روابط اُبژه را اين‌چنين در كنار هم گردآورند، از ساتي و ساليوان گرفته تا ملاني كلاين، كرنبرگ، راكر، ماهلر، بالينت، فربرن، گانتريپ، وينيكات، بالبي و كوهات. دسته‌بندي اين نويسندگان در اين كتاب، نه بر اساس ترتيب زماني آن‌ها كه بر اساس تشابهات فكريشان بوده است. خواننده گام‌به‌گام متوجه تغييرات ظريفي مي‌شود كه در نظريه و كار باليني ايجاد شده، تغييراتي كه در نهايت در نظريه روان‌شناسي «خود» به اوج مي‌رسد. خواندن اين كتاب منحصر به فرد را به تمامي روان‌شناسان و روان‌پزشكان و كساني كه به كار باليني مشغول هستند توصيه مي‌كنيم.

140,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما