تفسير خواب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بيش از يك قرن پيش فرويد با نوشتن اين كتاب، براي تفسير خواب و رويا، كه پيش از آن موضوع حدس و گمان‌هاي عوامانه و سطحي بود، پايه و اسلوبي علمي و نظام‌مند فراهم كرد و گامي بزرگ در زمينه‌ي جست و جوي علمي در ذهن انساني و فهم پديده‌ها و مسائل ذهني برداشت. با اين حال در آغاز كتاب پيش از ارائه‌‌ي نظريه‌ي خويش، يعني تلقي خواب ديدن به منزله‌ي تحقق آرزو، سابقه‌ي تحليل علمي روياها را به تفصيل بررسي كرد كه آن نيز نمونه‌اي از كار دقيق پژوهش‌گرانه و ارج‌شناسي تلاش‌هاي ديگران به شمار مي‌آيد. فرويد خواب‌ها را بزرگراهي به درون ناخودآگاه مي‌دانست و عالمان پس از او نيز چون خود او از اين بزرگراه براي راه يافتن به جهان پيچيده‌ي ذهن انساني بهره‌هاي بسيار بردند. روان‌كاوي و روان‌درماني امروز بي‌ترديد به كار پيشاهنگ و پيشتاز فرويد دين بسيار دارد.

قیمت محصول:

135,800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما