نيروي خيال


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتابي كه اكنون در دستان شماست، با تمام محتوياتش، در آغاز تنها ايده‌اي بود خام، در قلمرو ناپيداي خيال. اين كتاب، نيروي خيال، با به كارگيري تمام اصولي كه اينجا برايتان نوشته شده، به عالم واقعيت پيوسته. اين كتاب مدركي است در دستان شما، گواه بر اينكه ما مي‌توانيم تصورات ذهني مان را در هماهنگي با منبع آفرينش به جهان مادي منتقل كنيم...

قیمت محصول:

51,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما