پرواز عقاب (فلسفه روانشناسي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب، برخي از تعليمات «كريشنامورتي» فيلسوف هندي گردآمده است. كتاب به چهار بخش تقسيم شده كه عبارتند از: بخش اول: آزادي، ازهم گسيختگي، مديتيشن. بخش دوم: آيا انسان تغييرپذير است؟ چرا نمي‌توانيم در صلح زندگي كنيم؟ تماميت زندگي. بخش سوم: ترس، دنياي متعالي. بخش چهارم در مورد خشونت، در تغيير ريشه‌اي، هنر ديدن، نفوذ در مجهولات.

35,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما