زندگي علمي من


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي علمي من شرحي است كه فرويد از سهم‌اش در شكل‌گيري و تحول روان‌كاوي به‌دست مي‌دهد. زيگموند فرويد در اين كتاب كوچك از تبار يهودي‌اش در نخستين سال‌هاي پديدآيي روان‌كاوي و ... سخن مي‌گويد. روان‌كاوي در آغاز گونه‌اي روش درماني از راه گفتگو با بيمار بود، اما بعدها به دانشي گسترده درباره كاركرد ذهن بدل شد. او عمدتا بر پايه بررسي روياها به يافته‌هاي بنيادي‌اش در حيطه نيروهاي ناهشياري كه اعمال و افكار روزمره آدميان را متاثر مي‌كند دست يافت.

قیمت محصول:

58,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما