بخوان بشنو زندگي كن (مهارت‌هاي نه‌گانه زندگي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتابي كه در دست شما است، براي كمك به افرادي است كه مي‌خواهند در جنبه‌هايي از رفتار كه مورد پسندشان نيست تغيير ايجاد كنند. شايد بتوان گفت كه تقريبا تمامي افراد در زمان‌هايي در زندگي خود (چه به‌ صورت آموخته شده و يا به صورت غريزي) به‌ سوي رفتارهاي خود تخريب‌گر گرايش داشته و دارند. گاهي، به خاطر رفتارهاي كوچكي كه از ديگران سر مي‌زند ممكن است بسيار عصباني شويم، براي مثال وقتي كه بار عايت قانون مشغول رانندگي هستيم، ناگهان كسي از پشت سر بوق بزند و با عجله و بدون رعايت موارد ايمني بخواهد از ما سبقت بگيرد يا كسي كه به هر دليلي عجله دارد، پشت چراغ به ما اعتراض مي‌كند كه چرا ايستاده‌ايم و چراغ زرد را رد نكرده‌ايم و يا زماني كه عجله داريم مغازه‌دار معطل مي‌كند و كارمان را سريع راه نمي‌اندازد.

54,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما