آموزش اصول سرپرستي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آموزش سرپرستي در ايران ابتدا توسط وزارت كار و امور اجتماعي آغاز و تا به امروز به وسيله چند سازمان آموزشي ادامه يافته است، كه از آن جمله مي‌توان به موسسه مطالعات و بهره‌وري منابع انساني (موسسه مطالعات و برنامه‌ريزي آموزشي) سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اشاره كرد كه طي دهه گذشته دوره‌هاي متعدد آموزش سرپستي را با بهره‌گيري از اساتيد مجرب و با كيفيتي مطلوب و به طور فراگير در سطح شركت‌هاي تحت پوشش سازمان گسترش و ساير موسسات و شركت‌ها برگزار نموده است. مطالب كتاب در دو بخش مقدماتي مشتمل بر چهار فصل و تكميلي در ده فصل كه هر يك جزو مهارت اصلي سرپرست‌ها محسوب مي‌شوند تنظيم گرديده است.

10,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما