موهبت تغيير


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جهاني كه مي‌بينيم انعكاس چيزي است كه بوده‌ايم و اگر چيزي را در اين جهان مي‌بينيم دوست نداريم، بايد با آنچه كه در درونمان دوست نداريم روبرو شويم. با اين كار از تاريكي خويش گذر كرده و نوري كه فراتر از آن است مي‌رسيم. نور را در آغوش كشيده و آن را گسترده خواهيم كرد. با تغيير ما، جهان نيز با ما تغيير خواهد كرد.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما