اعجاز واقعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مطالب اين كتاب آميخته‌اي است از ماجراهاي واقعي افرادي كه با ارتقاء به سطوح برتر هوشياري، الهام‌ها، آرمان‌ها و انديشه‌هاي اعجازآميز را به سوي خويش فراخواندند و شايستگي دستيابي به موقعيت‌هاي برتر و شايسته‌تر را در خود پديد آوردند. با مطالعه اين كتاب و پيروي از رهنمودهاي آن به قلمرو فكر، عقل و روح انساني گام نهاده و به شناخت اين عناصر ملكوتي نائل مي‌آييد و نهايتا شاهد رويدادهاي شگفت‌انگيزي در حيات اجتماعي و حرفه‌اي‌تان خواهيد بود كه هرگز تصور نمي‌كرديد روزي آن را به چشم ببينيد.

قیمت محصول:

84,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما