ملاني كلاين (ريشه‌ها انديشه‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«ملاني كلاين: ريشه‌ها، انديشه‌ها» مدخلي بر زندگي و آثار ملاني كلاين در مقام متفكري‌ست كه يافته‌هايش موجب پيش‌برد يافته‌هاي فرويد و ديگر روانكاوان شد و درك ما را از ساحت ناهشيار روان آدمي عميق‌تر ساخت. اين كتاب متشكل از چهار بخش است و علاوه بر آن، فهرستي از منابع براي مطالعه بيشتر و فرهنگ‌نامه‌اي از واژگان كليدي دارد. بخش نخست به زندگي ملاني كلاين و اشتياق او به روانكاوي مي‌پردازد؛ بخش دوم سير بسط و تكوين فن روانكاوي كودكان و تأثير آن بر درك كلاين از كار با بزرگسالان را پي مي‌گيرد؛ بخش سوم بر يافته‌هاي نوين باليني در حوزه درمان روانكاوي تمركز دارد، به ويژه بر آن دسته از تحولات مربوط به درك و درمان آشفتگي‌هاي وخيم عاطفي، نظير روان‌پريشي و اختلالات شديد خلقي؛ بخش چهارم بر تحولات اخير در روانكاوي كلايني و پسا-كلايني و به ويژه آراء ويلفرد بي‌يان و تلويحات و كاربست‌هاي باليني، فرهنگي و اجتماعي-سياسي آنها متمركز است. هركس كه طالب درآمدي واضح و موجز به جهان ملاني كلاين باشد، مخاطب اين كتاب خواهد بود.

99,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما