شجاعت زيستن (تاملاتي فلسفي در باب زندگي و مرگ)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در روزگاري زندگي مي‌كنيم كه ما انسان‌ها، غالبا هنر زيستن و ايمان خويش به زندگي را از دست داده‌ايم. چه بسيار از ما كه زنده‌ايم بي‌آنكه زندگي كنيم. زندگي روزمره، بدون تجربه زيستن از نفس جريان زندگي، زيستن نازيسته و زندگي تجربه ناشده است. تجربه زندگي امري نيست كه صرفا به واسطه مفاهيم و با خرد ابزاري و خرد استدلالي بتوان بدان نايل شد. خردمند بودن صرفا پيروي از مفاهيم و دلايل نيست؛ بسيار از مردم داراي عقل سليم‌اند، بي‌آنكه لزوما خردمند باشند. انسان خردمند كسي است كه مي‌داند چگونه ساده زندگي را تجربه كند و شجاعانه بزيد. در زمانه ما خرد زيستن در ميان اكثر قريب به اتفاق ما انسان‌ها به فراموشي سپرده شده است و اين خرد، كه همراه با شور زندگي و توام با احساس بهجت و شادماني است به سختي به دست مي‌آيد. لذا ما غالبا فاقد وحدت و يكپارچگي معنوي حقيقي هستيم. اين اثر خواهان است تا خواننده‌اش را به شجاعت در زيستن، در معناي عميق زيستن و چشيدن لحظه‌هاي نادر زندگي دعوت نمايد.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما