طراحي انساني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خاستگاه ما چرا مهم است؟ ساليان سال نياكان ما با حيرت به ستاره‌هاي دوردست در آسمان شب نگاه مي‌كردند،سوالي بارها و بارها توسط تعداد زيادي از افرادي كه قرن ها تجربه مشترك داشتند،پرسيده شده است.سوالي كه آنها مطرح كردند مستقيما مرتبط است با ريشه همه چالش‌هايي كه ما در طول زندگي داريم، مهم نيست اين چالش چقدركوچك يا بزرگ باشد،اين پرسش در قلب همه انتخاب‌هاي ما نهفته است و در همه تصميم‌گيري‌هاي ما ريشه دارد.سوال اين است: ما كيستيم؟ گرچه بزرگترين طنز زندگي ما ميتواند همين باشد،اما پس از پنج هزار سال تاريخ بشريت و دستاوردهاي تكنولوژي كه تصور آن نيز گيج كننده است، هنوز نتوانسته‌ايم با قطعيت پاسخ اين سوال را بدهيم.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما