اسباب خوشبختي (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مجموعه‌اي است از 4 داستان كوتاه اريك امانوئل اشميت به انتخاب شهلا حائري. در اين داستان‌هاي اريك امانوئل اشميت بار ديگر با ظرافت خاص خود به جستجو در درون شخصيت‌ها و روابط انسان‌ها مي‌پردازد. گاهي از خوشبختي متزلزل يك زن مي‌گويد، زماني از غفلت يك پدر، گاهي از نيروي خاطرات و همواره از مرز ميان واقعيت و تخيل و حقيقت و دروغ.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما