نظريه روانكاوي (7 رساله از زيگموند فرويد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانكاوي يكي از اثرگذارترين نظريه‌ها در حوزه‌اي ميان‌رشته‌اي (بينابين علوم انساني و علوم پزشكي) است كه ردپاي آن را در بسياري از رشته‌ها به‌روشني مي‌توان مي‌ديد، از جمله در فلسفه، ادبيات، هنر، نقدادبي، تعليم و تربيت، علوم سياسي، ارتباطات، جامعه شناسي، تاريخ و ... . در نگاه نخست، روانكاوي به‌طور خاص روشي براي راه بردن به سرچشمه‌ي ناپيداي رنج‌هاي رواني و پايان دادن به آلام روحي و دردهاي روان‌تني به نظر مي‌رسد، اما گستردگي و تنوع كم‌نظير آثار فرويد پيداست كه افزون بر كاربردهاي باليني و درماني روان‌كاوي، اين نظريه همچنين ابزاري است براي فيم ادبيات و هنر و كندوكاو و تبيين مسائل فرهنگي در جوامع بشري. با توجه به انواع تحريف‌ها درباره‌ي آراء و انديشه‌هاي اين متفكر دوران‌ساز، براي فهم ديدگاه‌هاي فرويد هيچ منبعي نمي‌تواند جايگزين آثار خود او باشد. كتاب حاضر مجموعه‌ي هفت اثر از زيگموند فرويد در تبيين نظريه‌ي روان‌كاوي است. انتخاب و ترجمه‌ي اين آثار با اين هدف صورت گرفته است كه خواننده مستقيما از زبان بنيان‌گذار اين نظريه با مباني آن آشنا شود. در اين آثار، فرويد شالوده‌هاي نظري روانكاوي، سير تاريخي شكل‌گيري آن و همچنين مفاهيم و اصطلاحات اساسي اين نظريه را شرح مي‌دهد. مترجم نيز با افزودن زيرنوشت‌هاي توضيحي كوشيده است تا درك اصطلاحات تخصصي را تا حد ممكن براي خواننده‌ي فارسي زبان تسهيل كند.

قیمت محصول:

78,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما