زندگي خردمندانه (رويكرد شناختي رفتاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نحوه تفكر شما در مورد رويداد‌هاي زندگي‌تان، تاثير شگرفي بر شيوه احساس شما درباره اين رويداد دارد. بنابر‌اين، تغيير نوع تفكر، تغيير احساس را به دنبال خواهد داشت. اين اصل، جوهر اساسي يكي از رويكرد‌هاي مسلط روان درماني و مشاوره است كه رفتار درماني شناختي ناميده مي‌شود. شناخت طرز فكرتان درباره رويداد‌ها به شما كمك مي‌كند كه بفهميد چرا به گونه‌اي خاص احساس و رفتار مي‌كنيد. اينكه چگونه به چنين بينش و مهارتي دست پيدا كنيد، موضوعي است كه در اين كتاب به آن پرداخته مي‌شود. كنار آمدن با هيجان‌هاي دردسر ساز. غلبه بر اهمال‌كاري. مديريت زمان. برخورد درست با انتقاد. خطرپذيري و تصميم‌گيري. جرئت‌آموزي.

قیمت محصول:

78,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما