مجموعه بي‌شعوري (3 جلدي) متن كامل


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خواندن 3 گانه بي‌شعوري راهي است براي عبور از بي‌شعوريء و رسيدن به جهاني عاري از بي‌شعوري: اين ويروس كشنده و ويرانگر شخصيت آدمي. 3 گانه بي‌شعوري فقط داستان درمان بي‌شعوري يك شخص خاص نيستء بلكه روزنه اميدي است براي كساني كه به بي‌شعوري عادت كرده‌اند. حرفش هم اين است كه دليلي ندارد فكر كند ممكن نيست بتواند باشعور باشد. بي‌شعوري يك بيماري استء مثل بقيه بيماري‌هاء و روش درماني مشخصي هم داردء چه خودتان بي‌شعور باشيد و چه با بي‌شعورها رابطه داشته باشيدء با انتخاب اين 3 گانهء دست كم يك راهنماي خوب داريد كه باعث مي‌شود به بيراهه نرويد...

76,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما