بايدها و نبايدها در مديريت منابع انساني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب ابتدا مطالبي در زمينه بازاريابي و جذب نيروي انساني كه اولين گام در مديريت منابع انساني است، ارائه مي‌شود. سپس به آموزش مديريت استعداد و دلبسته كردن كاركنان پرداخته مي‌شود. مسائل حقوق و مزايا و جبران خدمت در فصول بعدي مطرح مي‌شود. در ادامه توصيه‌هايي براي حفظ كاركنان، قانون‌مداري و تبعيت از قوانين و مقررات بيان مي‌شود. در پايان مباحث اخلاق كسب و كار، استراتژي منابع انساني، مديريت تحول و مديريت بحران و ادغام كسب وكارهاي مشترك بررسي مي‌شود.

25,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما