كاربرد تحليل رويا در روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روياها در تمام مراحل درمان مفيدند. روياها انتظارات مراجعان را از درمان نشان مي‌دهند، پيشرفت آنها را برجسته مي‌سازند و مسير ادامه درمان را نشان مي‌دهند. روياها در تصاويري روشن، مختصر و به نحوي نمايشي، اساس مشكل را نشان مي‌دهند و راه ميانبري در رسيدن به ريشه تعارضند.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما