نگراني‌درماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شما چه گرفتار نوعي نگراني مزمن باشيد و يا با يك بحران ناگهاني رو به رو شده باشيد، «نگراني‌درماني» مي‌تواند به شما كمك كند. اين راهنماي كوچك توصيه‌هاي كاربردي موثري براي ايمن كردن زندگي شما در قبال نگراني پيشنهاد مي‌كند، و همچنين روشنگري‌هايي در خصوص موضوعات عميق‌تر نيز در اختيارتان مي‌دهد. نگراني كه بيايد، درماندگي هم از راه مي‌رسد. براي كمك خواستن از ديگران ترديد نكن. بارهايي كه بر دوش مي‌كشي، سبك‌تر خواهند شد.‌

15,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما