خاطرات روياها انديشه‌ها


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

سال‌ها كوشش مي‌شد كه از زندگي و افكار و آثار كارل گوستاو يونگ، روان‌پزشك، روانكاو و روانشناس نامي قرن، شرح احوالي منتشر شود، اما يونگ از نمايش دادن زندگي شخصي‌اش در برابر چشم مردم، بيزاري مي‌جست. سرانجام با پافشاري دوستانش در بهار سال 1975، پذيرفت كه كتابي به صورت اتوبيوگرافي تهيه شود و خود يونگ راوي آن باشد، لذا شكل كتاب، به صورتي كه مي‌بينيد درآمد. در اين كتاب طي 12 فصل و 5 ضميمه، زندگي، افكار و آثار يونگ مورد بررسي قرار گرفته است: از نخستين سال‌هاي زندگي تا افكارش درباره زندگي پس از مرگ از سفرهايش به ياران دوردست تا دنياي درون، و از مكاتبات و مباحثاتش با روانشناسان بزرگ روزگارش. فصل‌هاي زندگي يونگ شعاع‌هاي شتابان نورند كه وقايع زندگي و كار او را فقط به نحوي زودگذر، روشن مي‌كند. اما، فضاي دنياي فكري او، تجربه مردي را انتقال مي‌دهد كه روان برايش واقعيتي ژرف بود. يونگ يك روان‌پزشك بود كه خوب مي‌دانست بينش مذهبي بيمار، در مداواي بيمار رواني، نقش قطعي دارد و بسياري از روان‌نژندي‌ها را از ناديده گرفتن اين فضيلت اصلي روان مي‌دانست.

28,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما