اقتصاد شادكامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در باب اينكه شادكامي چه معنايي ممكن است داشته باشد انديشه‌ها و مفاهيم بسياري وجود دارد، اما به‌يقين، شادكامي از اهداف اصلي بشر است. امروزه ديگر كسي تصور نمي‌كند كه برخورداري از زندگي مادي بهتر، خود‌به‌خود به رضايت بيشتر از زندگي منجر مي‌شود. بسياري عوامل ديگر وجود دارد كه بر اساس آن‌ها شادكامي فراتر از جنبه‌هاي صرفا مادي تعريف مي‌شود. پرداختن به اين پرسش‌هاي بنيادي كه امكانات مادي تا چه حد در شادكامي ما دخيل است و چه عواملي بالاتر و فراتر از جنبه‌هاي مادي، سعادت انسان را تعيين مي‌كنند از اهميت برخوردار است. كتاب حاضر با استفاده از تحقيقات گسترده ميان‌رشته‌اي، تقريبا بر هر آنچه در شادكامي آدمي نقش دارد تمركز كرده است. از چيستي معناي شادكامي، عوامل تعيين‌كننده آن در حوزه‌هاي ژنتيك، عوامل اقتصادي، تأثيرات اجتماعي، فرهنگ و دين گرفته تا پيامدهاي شادكامي، نقش فرضي مصرف قرص‌هاي شادكامي، جنگ و حتي شادي ازدست‌رفته مردگان.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: