آبنبات دارچيني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آقا جان جلوي همه شلوارش را درآورد. البته يك بيرجامه زير آن پوشيده بود و جورابش را روي پاچه‌هاي بيرجامه كشيده بود. شلوارش را همين دو دقيقه پيش پوشيده بود. نمي‌دانستم ديدن همين «صحنه» ساده بعدها سرنوشتم را عوض خواهد كرد.

قیمت محصول:

75,000 تومان


نظرات شما