رويكرد طرح‌واره ‌درماني هيجاني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«اين كتاب پراهميت نشان مي‌دهد كه نظريه‌هاي مربوط به هيجان، راهبردهاي تنظيم هيجان و فرآيندهاي فراهيجاني فرد، چطور مي‌تواند بهزيستي و تجارب وي را تحت تاثير قرار دهد. اين اثر ليهي بسيار بنيادين است، چون ايده‌ها و تجربه باليني او حوزه‌هاي هوش هيجاني، شناخت، خود ـ نظم‌بخشي و كاربست درمان‌هاي روان‌شناختي را به يكديگر گره مي‌زند. ايده‌هاي مطرح شده در اين كتاب، براي بالين‌گران متعلق به تمامي رويكردها بسيار ارزشمند خواهد بود.» دكتر آدرين ولز. «ليهي نسخه‌اي از شناخت‌درماني را ارائه مي‌دهد كه از هر جهت دربرگيرنده هيجان است و با ظرافت و سنجيده‌كاري، به آن مي‌پردازد. اين نسخه، با شناخت‌درماني سنتي‌اي كه مي‌شناسيم فرق دارد. اين كتاب بسيار آموزنده بود و اطمينان دارم كه حتي خوانندگان غير شناخت‌درمان‌گر نيز بعد از خواندن آن با من هم‌عقيده خواهند بود.» دكتر پل واكتل.

95,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما