فراسوي زنجيرهاي پندار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب فروم به تحليل و مقايسه ديدگاه ها و نظريات ماركس و فرويد مي پردازد و سير تحول فكري خود را بيان مي كند. او معتقد است فرويد و ماركس و اينشتين معماران عصر نوين‌اند و هر سه به نظم بنيادي واقعيت اعتقاد كامل دارند. فروم در اين مقايسه تحليلي چكيده نظرات خود را در مورد انسان، طبيعت، خرد و خودآگاهي، دين و... بيان مي كند.

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما