فراواني (كتابچه كار تجربي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتابچه كار فراواني بر‌اساس سمينار‌هاي فراواني بنيان تدوين شده كه برآمده از نظريه و متد بنيان است. گروه‌هاي ساختارمند ماراتن «تجربه‌اي بنيان» را دكتر فرشته مير‌هاشمي در سال 1989 ميلادي در كاليفرنياي آمريكا -‌با قصد ايجاد تحول ورشد در زندگي شخصي وحرفه‌اي جمعيت غير باليني - بنياد نهاد. اين گروه‌ها بر‌اساس «نظريه بودن بنيان» شكل گرفته كه با نظريه‌هاي روان‌شناختي هستي ‌گرا هم‌ خانواده است. در نظريه بودن بنيان تبييني از هستي، بر مبناي محوريت «بودن با آنچه كه هست» و گشودگي به آن و بر‌اساس مثلث بودن ـانجام ـداشتن عرضه مي‌شود. در متد بنيان نظريه بودن به صحنه زندگي مي‌رود و با انتخاب حاضر وناظر بودن اينك - اينجايي بر« چگونگي بودن با آنچه كه هست» پذيرش، مسئول بودن وتعهد به عنوان نوع بودن موثر و سازنده مطرح مي‌شود.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما