شكوفايي پس از سوگواري (روي ديگر اندوه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جرج بونانو، از پژوهشگران برجسته ي حوزه عواطف انسان، در اين كتاب با ارائه ي جديد ترين يافته هاي علمي درباره فرايند سوگواري، مدل سنتي پنج مرحله ي سوگواري را زير سئوال مي برد و نشان مي دهد كه فقدان نه تنها براي همه انسان ها يكسان نيست، بلكه خيلي ها معناي مثبتي در اين فرايند مي يابند. تا چندي پيش، سوگواري را فرايندي پيش بيني پذير و سر راست مي دانستيم ؛ انكار، خشم، چانه زني، افسردگي و پذيرش. اما بونانو در اين كتاب نشان مي دهد كه اين نظريه تاب آوري همگاني انسان ها را در نظر نمي گيرد و هيچ استثنايي قائل نيست، بنابراين مي تواند آسيب زا باشد. او با گشت و گذاري جذاب دربرخي از آيين هاي سوگواري نقاط مختلف جهان و مصاحبه با افرادي كه عزيزانشان را حادثه ي يازده سپتامبر، بمباران هيروشيما و... از دست داده اند، نشان مي دهد كه ما در زمينه ي فقدان و داغداري از آنچه خيال مي كنيم توانا تريم. « كتابي جذاب و خواندني ... و چشم اندازي دقيق و معقول نسبت به فقدان » (نيويورك تايمز )

128,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما