شادمانی خلاق


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

شعله حقیقت و خجستگی آن هنگام خاموش می‌گردد که ذهن، یعنی ابزار و جایگاه (خود) اهمیت و نقش و سلطه‌ای بیش از حد پیدا می‌کند و کنترل همه چیز را در اختیار می‌گیرد. خودشناسی آغاز خردمندی است. بدون شناخت خویشتن، آموختن دانش به نابخردی، جهل، ستیز و رنج و اندوه می‌انجامد.

145,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: