راهنماي عملي 21 قانون انكار ناپذير رهبري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب تا كنون به صدها هزار نفر الهام و انگيزه داده است تا در كارشان به موفقيت برسند. اما آموزش رهبري كافي نيست. جان مكسول مي‌خواهد شما يك رهبر بشويد.

قیمت محصول:

63,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما