تاريخچه زمان (از انفجار بزرگ تا سياه‌چاله‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جهان از كجا آمده؟ چگونه و چرا بنياد گرفته؟ آيا پاياني براي جهان متصور است و اگر آري، چگونه؟ اين سوالات براي همه ما جالب است، اما دانش نوين چنان پيچيده شده است كه تنها شمار اندكي از متخصصان مي‌توانند از عهده درك آن روابط رياضي كه براي توصيف و توضيح مقولات فوق به‌كار مي‌روند برآيند. با اين همه، مفاهيم اساسي مربوط به سرچشمه و سرنوشت هستي را مي‌توان بدون استفاده از رياضيات چنان تشريح نمود كه براي افراد عادي نيز مفهوم واقع گردد. اين هدف انگيزه اصلي نگارش كتاب تاريخچه زمان است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما