شادمانه آرام گرفتن (مدرسه زندگي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما بعضي از مهارت‌هاي زندگي را با وجود اهميتي كه دارند ناديده مي‌گيريم؛ مهارتي نظير توانايي حفظ آرامش يكي از آن‌هاست. تصميمات نادرست و روابط معيوب تقريبا هميشه نتيجه از دست دادن آرامش و فرو افتادن به ورطه اضطراب و پريشاني است. اما خوشبختانه توانايي حفظ آرامش مي‌تواند با تكرار و تمرين بهبود پيدا كند. ما مجبور نيستيم جايي كه اكنون هستيم بمانيم: مي‌توانيم واكنش‌مان را در برابر چالش‌هاي هرروزه تغيير دهيم. مي‌توانيم هنر آرام ماندن را به خودمان ياد بدهيم، نه با تنفس آرام يا با نوشيدن چاي‌هاي مخصوص، بلكه با تفكر. اين كتاب مهم‌ترين عللي را كه باعث استرس ما مي‌شوند بررسي مي‌كند و به ما مي‌آموزد كه در برابر خشم و هراس از خودمان محافظت كنيم...

59,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما