كليدهاي پرورش هوش عاطفي در كودكان و نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر، والدين را به 5 گام در روند راهنماي عاطفه مجهز مي‌كند و به آنها مي‌آموزد چگونه: به عواطف كودك توجه كنيد، ابراز عواطف را به عنوان فرصتي براي صميميت و آموزش ببينند، با همدلي به كودك گوش بدهند و به احساسات او اعتبار ببخشند، عواطف را با كلماتي نامگذاري كنند كه براي كودك قابل فهم باشد، به كودك كمك كنند تا راه حل مناسبي براي مشكل خود بيابد و به شيوه مناسبي با مورد وضعيت ناراحت كننده روبرو شود. با رعايت اين روندها پيوند عميقي بين والد و فرزند ايجاد مي‌شود و در پرورش نسلي سالم، با عاطفه و موفق سهم به سزايي خواهيد داشت.

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما