راهنماي فلسفي زيستن (تاريخ مختصر انديشه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب تاريخ فلسفه را به پنج دوره فلسفه يونان باستان، فلسفه مسيحيت، اومانيسم عصر روشنگري، پسامدرنيته، و پساساختارزدايي تقسيم مي‌كند و مي‌كوشد به زباني ساده و دقيق، باورهاي اصلي هر يك از اين دوره‌ها و نقاط قوت و ضعف آنها را بيان كند. او بيش از اين كه به دنبال تحميل فلسفه مشخصي به عنوان فلسفه برتر باشد، مي‌كوشد روش نقد انديشه‌هاي فلسفي را معرفي كند. خواندن اين كتاب ما را با ديدگاه‌هاي فلسفي متفاوت آشنا مي‌كند و زمينه مطالعه مستقل مكاتب مختلف را در علاقه‌مندان ايجاد مي‌نمايد.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما