بينديشيد و ثروتمند شويد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب يك راهنماست كه چگونگي دستيابي به هدف را توضيح مي‌دهد. كتابي خوديار است. در اين كتاب با اعجاز هدايت خويشتن، برنامه‌ريزي سازمان‌يافته، تلقين به خود، نقش همكاران و تحليل خويشتن و سرانجام برنامه‌اي براي ارائة خدمات شخصي، با توجه به تجربة مردان نامي كه با استعانت از توصيه‌هاي اين كتاب به ثروت رسيده‌اند آشنا مي‌شويد.

49,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما