بينديشيد و ثروتمند شويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«بينديشيد و ثروتمند شويد» را مي‌توان سرچشمه‌ي تمام انديشه‌هايي دانست كه امروز در سراسر جهان براي رسيدن به موفقيت و تحقق روياها تجويز مي‌شوند. ناپلئون هيل بيش از دو دهه از زندگي و جواني خود را صرف اين تحقيق گرانبار كرد و با اين دورخيز بيش از دو دهه‌اي براي تحقيق در مورد منطق اين كتاب، چنين شاهكاري خلق مي‌شود كه در عصر غوغاي تكنولوژي و زير و رو شدن سبك زندگي، همچنان سرآمد است و در فهرست پرفروش‌هاي اين حوزه در رتبه‌ي اولي مي‌درخشد و به نظر مي‌رسد كه اين درخشش بالا مرتبه همچنان از پس سال‌هاي متمادي ادامه داشته باشد. پيشنهاد من اين است كه اين كتاب را چند باره بخوانيد و صحت اجراي آن را در زندگي امروز و فرداي‌تان با دقتي متفاوت جويا شويد، تا نتايج بي‌نظيرش را در تحقق روياهاي‌تان به نظاره بنشينيد. در اين راه، بهترين‌‌ها را براي‌تان آرزومنديم.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما