برندسازي با داستان‌پردازي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يك داستان صرفا مجموعه‌اي از حقايق نيست، بلكه مي‌تواند حقايقي را برانگيزد كه پيام را پشتيباني مي‌كند. تفاوت آن با پيام‌رساني تاكتيكي در اين است كه شامل ارتباط بين چشم‌انداز برند، ارزش‌ها و فرهنگ سازماني، يك استراتژي تجاري يا يك پيشنهاد ارزش با ديدگاه بلندمدت است. كتاب برندسازي با داستان‌پردازي علاوه بر كمك به خواننده براي درك اهميت و ايجاد داستان‌هاي امروزي و ضرورت تحول از پيام‌هاي استراتژيك سنتي به داستان‌هاي برندساز، چگونگي اجراي اين پارادايم نوين را آموزش مي دهد. طبق نظر آن لونز معاون اجرايي شركت ادوبي، كتاب برندسازي با داستان‌پردازي به ما يادآوري مي‌كند كه در دنياي آشفته‌اي كه پيام‌هاي بازاريابي، شما را بمباران كرده‌اند، بازگشت به اصول اوليه استراتژي عملي تنها راه موفقيت است. داستان‌هاي فربينده، معتبر، درگيركننده برند و نه فقط ويژگي‌ها و حقايق، همان چيزي است كه مردم به آن گرايش دارند و به ياد مي‌آورند.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما