ناخودآگاه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مفهوم ناآخودگاه هم‌چنان كه در روانشناسي و روان‌كاوي امروز اهميت دارد در فهم بسياري از مسائل و رفتارها و پديده‌هاي زندگي روزمره، و تبيين بخشي از روابط اجتماعي و تفسير وجوهي از آثار ادبي و هنري نقشي موثر يافته است. كتاب حاضر نگاهي نكته‌سنجانه و روشنگر به اين پديده افكنده و شرحي قابل فهم براي همگان از جوانب مختلف اين مفهوم به دست مي‌دهد. اتكاي كتاب به نمونه‌ها و مثال‌هاي متنوعي است كه از منابعي گوناگون از قبيل لطيفه‌ها، ترانه‌ها، آثار ادبي، فيلم‌ها و زندگي‌نامه‌ها استخراج شده‌اند و به كمك آن‌ها مي‌توان دريافت آيا به راستي چيزي به نام ناخودآگاه وجود دارد و اگر هست، چيست؟ و چه ربطي با زندگي و انديشه ما دارد؟

67,900 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما