ناخودآگاه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر پژوهش‌هاي فلسفي موشكافانه اي است درباره يكي از مفاهيم بنيادي روانكاوي. السدير مك‌اينتاير، فيلسوف ارسطويي معاصر‌ از اين نكته بحث مي‌كند كه مفهوم ناخودآگاه نزد فرويد، به دليل استفاده او از اين واژه به دوسياق مختلف، پيچيده و ديرياب شده است. به گمان او، فرويد از اصطلاح ناخودآگاه هم براي توصيف سرراست پديده‌هاي رواني سود مي‌جويد، و هم آن را به عنوان مفهومي نظري براي تبيين پيوندهاي بزرگسالي به‌كار مي‌گيرد. شفاف سازي مك‌اينتاير بسياري از سوفهم‌هاي مربوط به روانكاوي را رفع كرده و هم زمان جنبه‌هاي مختلف شرح فرويد از ناخودآگاه را ترسيم مي‌كند.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما