روانشناسي و تعليم و تربيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يونگ بر طبق سنت خود، مسائل تربيتي را تنها از يك نظرگاه مورد توجه قرار نمي‌دهد. مثلاً در بخش اول كه از كودك سرآمد بحث مي‌كند توجه خود را، آن طوري كه برخي چنين كرده‌اند، تنها به مسأله بازده كار تحصيلي و فكري معطوف نمي‌دارد، بلكه موضوع كودكان سرآمد را، با تمام اهميتي كه دارند، از ابعاد مختلفش، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما