روانشناسي رنگ‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بسياري اعتقاد دارند رنگ‌ها از قدرت زيادي برخوردارند، به‌ويژه سنگ‌هاي رنگي داراي نيرو و انرژي‌هاي مختلفي هستند. آيا واقعاً نور و رنگ‌هاي مختلف بر روحيات انسان تأثير دارند و قادرند شخصيت افراد را شكل داده و به آن جهت بدهند يا نه؟ آيا انتخاب رنگ‌ها با ترتيب خاص مي‌تواند خصوصياتي همچون درون‌گرا يا برون‌گرا، هيجاني و پرجنب و جوش يا آرام و خونسرد، شجاع يا ترسو بودن فرد و نظاير اين‌ها را به اثبات برسانند؟ ايا اگر كسي رنگ هاي روشن زرد، قرمر و نارنجي را انتخاب كند لزوماً به اين معني است كه او آدمي فعال و پوياست و از احساساتي زنده و پرجوش و خروش برخوردار است؟ با مطالعه كتاب روانشناسي رنگ‌ها و تست آن روي افراد خانواده، خويشاوندان و دوستان خود و تجزيه و تحليل نتايج حاصله مي‌توانيد به پاسخ سوألات فوق دست يابيد و درستي نظريه دكتر ماكس لوشر را در مورد رنگ‌ها مورد سنجش قرار دهيد. كتاب فوق علاوه بر جنبه سرگرمي و تفريحي مي‌تواند جنبه پژوهشي نيز داشته باشد.

قیمت محصول:

58,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما