روانشناسي كهن‌الگويي (گزارشي تازه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روانشناسي كهن‌الگويي- چيست ؟ در اين كتاب، برگرداني از يك تك‌نگاري كه براي نخستين بار در فرهنگ‌نامه سده بيستم (يك فرهنگ‌نامه ايتاليايي) به چاپ رسيد، جيمز هيلمن ريشه‌هاي فكري روانشناسي كهن‌الگويي را دنبال مي‌كند. بحث‌هاي كوتاه درباره فيچينو، يونگ و كربن، جان- فزايي،‌ انگاره‌هاي كهن‌الگويي، ايزدان پرستي، نو- افلاطون‌گرايي دوران نوزايي، تمايز ميان جان و روح، درمان متمركز بر انگاره، اسطوره‌هاي يوناني و آسيب‌شناسي رواني و نظريه شخصيت هم ذهن و هم جان را خشنود و گذر خواننده را به نوشته‌هاي ديگر هيلمن هموار مي‌كند. نوشته‌اي مقدماتي و بنيادين براي پيشرفت عمده تازه در روانشناسي.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما