روانشناسي موفقيت در كنكور


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اضطراب و نگراني در روبرويي با شرايط دشوار و حساس، پاسخ طبيعي مغز انسان است. كنكور و امتحانات سرنوشت‌ساز از جمله شرايط استرس‌زا در زندگي ما به شمار مي‌رود. در چنين شرايطي مغز ما با تمام توان مي‌كوشد كنترل لازم را بر اوضاع و شرايط پيدا كند و عملكرد خوبي ارائه دهد ولي عدم آشنايي ما با كاركرد مغز در چنين شرايطي باعث مي‌شود نتوانيم درخور توان و استعداد و دانسته‌هايمان نتيجه مطلوب حاصل كنيم. در اين كتاب راه‌هاي كنار آمدن با اضطراب و نگراني در موقعيت‌هاي استرس‌زا، به ويژه كنكور، چگونگي مديريت بهينه شرايط دشوار و دستيابي به عملكرد خوب، گام به گام توضيح داده شده است.

42,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما