روانشناسي شناختي حافظه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

حافظه شامل يادداري و يادآوري اطلاعات و تجربه‌هاست از اين رو نقش بسيار مهمي در توانايي يادگيري و كار كردها و عملكردهايمان دارد. فرايندهاي اساسي حافظه عبارتند از: رمزگرداني، اندوزش و بازيابي. سه مرحله حافظه در همه موقعيت‌هايي كه در كار است، يكسان عمل نمي‌كنند. هنگامي كه اطلاعات وارد سيستم پردازش انسان مي‌شود ابتدا در حافظه حسي ثبت مي‌شود. حافظه حسي شامل يك حافظه تصويري و يك حافظه صوتي است. پس از حافظه حسي اطلاعات وارد حافظه كوتاه مدت مي‌شود اصطلاحات حافظه كاري، حافظه فعال و حافظه آني به اين بخش حافظه مربوط است. سرانجام حافظه دراز مدت وجود دارد كه انواع آن شامل حافظه رويدادي و حافظه معنايي است. كتاب حاضر به صورت گسترده‌اي به بحث درباره اين موضوعات مي‌پردازد.

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما