روانشناسي شادكامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اكثر مردم شادكامي را يك احساس، به ويژه احساس لذت تلقي مي‌كنند. ما اغلب رويدادهاي لذت‌بخش و شادكامي را به هم مرتبط مي‌كنيم. افراد زيادي بر اين باورند كه پول و يا ارضاي ديگر غرايز مادي شادكامي يا خوشبختي مي‌آورد، اين تنها يك باور فردي نيست، بلكه بسياري از نهادهاي مهم اجتماعي ما نيز بر اين باورند. بهتر است شادكامي را نحوه‌ي زيستن ببينيم، نه يك حالت موقتي كه مي‌آيد و مي‌رود. هيچ يك از ما هرگز نمي‌توانيم قابليت‌هايمان را به طور كامل كمال بخشيم، بلكه درجه‌اي وجود دارد و آن ((تا آنجا كه امكان دارد)) است. هر چه خودمان را بيشتر بشناسم، زندگي‌مان بهتر خواهد بود. اگر بتوانيم ورزش كنيم، بنويسيم، نقاشي كنيم، يا از قابليت‌هايي كه داريم به نحو احسن استفاده كنيم، احساس خوبي خواهيم داشت. ((اما احساس جزء مهمي نيست، بلكه فقط محصول حاشيه‌اي رويش يا بالندگي است.)) شادكامي كه در اين كتاب يحث مي‌شود ((نحوه‌اي از زيستن است كه ما را قادر مي‌سازد به قابليت‌هايمان كمال بخشيم و به سوي يك زندگي خوب حركت كنيم.))

قیمت محصول:

5,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما