ابن‌مشغله


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

‹‹ قلب، خاك خوبي دارد. در برابر هر دانه كه بنشاني، هزار دانه پس مي‌دهد. اگر ذره‌اي نفرت كاشتي، خروارها نفرت درو خواهي كرد. و اگر دانه‌اي از محبت نشاندي، خرمن‌ها بر خواهي داشت...›› ابن مشغله در آن شهر آرام و در آن يك سال آرام، كوشيد كه خاك قلب را به دانه‌هاي خوب معتاد كند.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما