برادرسالاري (مردان در دوران مادرسالاري)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ايولين ريد ما را به ژرفاي تاريخ مي‌برد از آدم‌‌خواري تا فرهنگ، و پرده از روي جهان مادرسالاري ديرينه برمي‌دارد. او در جستجوي ريشه‌هاي (بازداري آميزش با خويشاوندان نزديك) آيين خونخواهي،‌ زناشويي و خانواده، سهم هنوز ناشناخته زنان در پيشرفت شهري‌گري را آشكار مي‌سازد. با ژرف‌نگري و پيدا كردن سازه‌‌هاي تازه‌اي كه به فرق‌گذاري فراگير درباره زنان انجاميده است. او بينش تازه‌اي را درباره نبرد براي جلوگيري از ستم بر زنان و براي آزادي همه مردم جهان پيشنهاد مي‌كند. ايولين ريد اين افسانه را كه مي‌گويد تنها (سرشت آدمي) براي جنگ‌ها، آزمندي‌ها و نابرابري‌هاي جامعه طبقاتي درخور سرزنش است را نمي‌پذيرد.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما